• header2
  • header4
  • header1
  • header3
  • header5

חברת קו כחול, מיסודה של החברה הותיקה 'נחלת אבות', הוקמה על מנת לתת מענה ממוקד לקיבוצים ומושבים שיתופיים בנושאי תכנון, הסדרה ופיתוח אזורי תעסוקה.

קו כחול מסתייעת באופן מיטבי ובדיסקרטיות מלאה בנסיון ובמוניטין הרב של 'נחלת אבות',  וכן בידע, בתשתית הניהולית, בכוח האדם, ובמומחי ההסדרה של 'נחלת אבות'.

קו כחול מאגדת בתחומה בעלי מקצוע אשר ביכולתם לספק תשובות ראויות הן למקבלי ההחלטות בקיבוץ ובמושב השיתופי והן למשק הבית הבודד. שרותי החברה כוללים ליווי מלא החל מייעוץ ומורה נבוכים, דרך ליווי ההליכים החוזיים וכלה בהכנת תכניות מפורטות (תב"ע) ברמות השונות, וטיפול בהגשת בקשות להיתרי בנייה ואישורן.

שיוך דירות, הפרטה, הפרדת המשק מהקהילה, מימוש פוטנציאל עסקי, זכויות של קרקעות ומבנים ועוד מושגים מתחומי הכלכלה התכנון והבנייה, רלוונטיים ובלתי נפרדים כיום מהמציאות במושב השיתופי, בקיבוץ המתחדש ואף בקיבוץ שעודנו שיתופי. קו כחול נותנת מענה לחברי הקיבוצים שהופכים לבעלי רכוש ונדרשים להתמודד עם דרישות תשלום שונות, לעיתים בלתי ברורות ועם הצורך להסדיר מרפסות שסגרו בתום לב, העברת מחסן הפולש לדשא השכנים וסוגיות לא מוכרות כאלו ואחרות.

קו כחול מענה וליווי מקצועי מול הרשויות לקיבוצים ומושבים שיתופיים.
טיפול כולל מא' ועד ת'. 

חברות שיווק וקידום