header

עתודות ארץ היא חברת אחות של נחלת אבות ועוסקת בהפרדת מגרש מנחלה ומימוש ההפרדה הלכה למעשה כדי ליצר עבורך ערך משמעותי יותר לנחלה שלך במושב.

עתודות ארץ מעניקה לך פתרון כולל, החל מהתהליך הבירוקרטי מול המינהל, העמדת מימון כדי לשלם למינהל את התשלומים הנידרשים להפרדת מגרש מנחלה (פיצול) ולרשום אותו כחכירה לדורות במינהל.

לאחר סיום התהליך הרישמי ועפ"י רצונך, נבנה עבורך בית על מגרש בשיטה מיוחדת החוסכת לך כסף רב ומבטיחה לך עסקה מקצועית ובטוחה מבחינה פיננסית.

את הבית שנבנה, תוכל ליעד לבן משפחה או למכרו בשוק החופשי לכל המרבה במחיר.

לרשות חברת עתודות ארץ עומדים אנשי מקצוע מכל תחום האדריכלות, בנייה, פיקוח בנייה ושיווק נדל"ן, שיידעו לבנות עבורך בית איכותי ובמחיר מקסימלי במידה ותרצה למוכרו.

עתודות ארץ תשביח עבורך את ערך הנחלה שלך.

חברות שיווק וקידום